top of page
spotift.png
applepodcast.png
icast3.jpg

זכרונותיה של רופאה

מאת ד"ר פרומה גורביץ

 

הספר "זכרונותיה של רופאה" נכתב ופורסם בשנת 1981 על ידי ד"ר פרומה גורביץ, ובו סיפור הישרדותה הנועז.

 

בספרה היא מתארת את החיים כרופאה בעיירה מאז'ייק שבליטא שלפני המלחמה ואת תפקיד הרופא בגטו, כמו גם מקרים רפואיים ייחודיים וההתמודדות איתם באותן שנים. ניתן לקבל בו הצצה אישית אל חיי היום-יום בגטו קובנה ואל סיפור בריחתה האמיץ ממנו כמו גם הברחתן של שלוש בנותיה (ביניהן בלה, סבתי ז"ל), שכך זכו לשרוד את השואה.​

 

ד"ר גורביץ היא במקרה גם סבתא-רבתא שלי. החלטתי להקליט את הספר בקולי כדי לשמר את סיפורה וזכרונותיה, שהוא גם סיפורם של רבים אחרים שלא זכו לספרו. או במילותיה:

"אנחנו, המעטים שנשארנו בחיים, עברנו עשרות מקרים ארעיים שבמזל נסתיימו בכי-טוב. אנו הניצולים הננו חלקיק קטן מאחוז אחד על רקע המיליונים שנספו".

 

הספר זמין תמיד להאזנה לכולם, בחינם, כאן באתר ובאפליקציות המפורטות מטה (לחצו להאזנה).

איך השתמשתי בקולי כדי לתרום לזכרון משפחתי...

מרץ 2020. וירוס מסתורי מכניס את כולנו הביתה.
התיאטרון נסגר. היומן מתפנה... מתנערת מהשוק. ההזמנות לה חיכיתי - הגיעה.
נכנסת לאולפן ויוצאת ממנו כעבור שבועיים - כשהספר שכתבה סבתא רבתא שלי, ד"ר פרומה גורביץ, על אודות סיפור הישרדותה הנועז בגטו קובנה -
מוקלט וזמין לכל. 
האזינו לספר כאן באתר, או בכל אפליקציית אודיו שברשותכם

מוזמנים.ות להפיץ.

memories
קולאז סבתא פרומה ואני.jpg
Anchor 1
bottom of page